top of page
tibi flyer R1 (New)_page-0001.jpg
tibi flyer R1 (New)_page-0002.jpg

KRITERIA PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia yang bermastautin di NegeriSelangor

 2. Pesakit mendapat rawatan di hospital kerajaan/klinik kesihatan/pusat perubatan swasta di Negeri Selangor atau Institut Perubatan Respiratori

 3. Sedang menerima rawatan tibi secara aktif

PROSES PERMOHONAN

 1. Lengkapkan borang IRTB yang boleh didapati di laman web selangorprihatin.com

 2. Hantar dokumen lengkap kepada Selcare Management melalui email gl@selcare.com

 3. Pembayaran akan dibuat kepada pemohon yang layak melalui 3 fasa:

 • Fasa 1 : RM 200

 • Fasa 2 : RM 200

 • Fasa 3 : RM 400

4. Permohonan yang lengkap diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh emel atau dokumen diterima.

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

Sila kemukakan dokumen sokongan dibawah bersama borang permohonan bagi mengelakkan kelulusan ini dibatalkan:-

 1. Memo / Surat Pengesahan doktor bahawa pemohon menghidap penyakit Tibi

 2. Salinan buku log perubatan Penyakit Tibi (TBIS 10E)

 3. Salinan Kad Pengenalan pemohon

 4. Penyata bank pemohon yang mempunyai nama pemohon dan maklumat akaun bank

 5. Salinan dokumen pengesahan pemastautin di Selangor (contoh: Bil air, bil eletrik, perjanjian sewa atau lain-lain dokumen berkaitan).

bottom of page