PERMOHONAN

CARA MEMOHON

  • Bermula 8 April 2020 melalui www.selangorprihatin.com

  • Permohonan dibuka sehingga 7 Jun 2020

  • Setiap permohonan adalah menggunakan nombor Kad Pengenalan

TEMPOH PERMOHONAN PENYALURAN

  • Insentif RM500 akan dilaksanakan terus ke akaun bank pemohon dalam 14 hari bekerja dari tarikh permohonan sekiranya maklumat lengkap.

1. Kemukakan dokumen kepada PBT sebagai bukti Muflis.

 

2. Jika PBT berpuas hati, pemohon perlu emel kepada PBT 4 dokumen:

 

a) KP Pemohon

b) KP Pemilik Akaun Bank

c) Salinan Lesen Penjaja Yang Sah Milik Pemohon

d) Salinan Penyata Akaun Bank (milik para b)

 

Semua dokumen boleh snap guna telefon atau scan.

 

3. Pemohon hendaklah membuat aku janji didalam emel seperti  berikut:

 

Saya <NAMA>  <NO KAD PENGENALAN>  dengan ini mengesahkan bahawa saya berstatus Muflis. Oleh itu, saya memohon untuk menggunakan nombor akaun bank milik <NAMA PEMILIK AKAUN> <NOMBOR KAD PENGENALAN> dalam mendapatkan bantuan insentif RM500 penjaja di bawah Pakej Selangor Prihatin COVID19.

 

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang dikemukakan adalah sahih dan benar.

 

Maklumat bank tersebut adalah:

Nama:

No. Akaun:

Bank:

 

 

. Setelah Permohonan  telah disahkan, PBT akan maklumkan kepada pemohon untuk membuat permohonan atas talian menggunakan akaun bank yang telah diberi.

© 2020 Hakmilik Terpelihara SELCARE Management Sdn Bhd
Hubungi Kami - 1 800 22 6600| Emel - penjaja@selangor.gov.my